fbpx

aktualności

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Osoby, które przekraczają granicę RP od dnia 15 marca 2020 r., niezależnie od tego co jest przyczyną powrotu, zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wyłączeni spod obowiązku odosobnienia są kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym.

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego) traktuje się m.in. niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Osobom powracającym z zagranicy nie wydawano decyzji o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, bowiem przepisy nie uwzględniły takiej konieczności. Nie przysługiwało im prawo do uzyskania świadczeń z tytułu choroby.

W dniu 23 marca 2020 r. ZUS poinformował o możliwości otrzymania świadczeń chorobowych przez osoby odbywające obowiązkową kwarantannę. Pracownik, zleceniobiorca, jak też osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Zarówno wzór oświadczenia, jak i instrukcję ubiegania się o wypłatę świadczeń chorobowych z tytułu odbywania obowiązkowej kwarantanny dostępne są na: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy nr 13151
Goldenstein sp. z o.o.  spółka doradztwa podatkowego

Subskrypcja:

Loading