Kwarantanna A świadczenie Chorobowe - Goldenstein Szczecin Doradztwo Podatkowe, Doradca Podatkowy, Doradztwo Prawne, Kwarantanna, Patrycja Mikuła, Projekt Zmian Przepisów

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Osoby, które przekraczają granicę RP od dnia 15 marca 2020 r., niezależnie od tego co jest przyczyną powrotu, zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wyłączeni spod obowiązku odosobnienia są kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym.

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego) traktuje się m.in. niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Osobom powracającym z zagranicy nie wydawano decyzji o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, bowiem przepisy nie uwzględniły takiej konieczności. Nie przysługiwało im prawo do uzyskania świadczeń z tytułu choroby.

W dniu 23 marca 2020 r. ZUS poinformował o możliwości otrzymania świadczeń chorobowych przez osoby odbywające obowiązkową kwarantannę. Pracownik, zleceniobiorca, jak też osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Zarówno wzór oświadczenia, jak i instrukcję ubiegania się o wypłatę świadczeń chorobowych z tytułu odbywania obowiązkowej kwarantanny dostępne są na: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy nr 13151
Goldenstein sp. z o.o.  spółka doradztwa podatkowego

Sending
User Review
5 (3 votes)