fbpx

Tag: Goldenstein sp z o.o.

Zakładanie spółek w Niemczech- beneficjent rzeczywisty

Zakładanie spółek w Niemczech- beneficjent rzeczywisty

Obowiązek zgłaszania beneficjenta rzeczywistego nie występuje wyłącznie na terytorium RP. Taki obowiązek występuje również na terenie innych krajów unijnych, w tym na terytorium Niemiec.  Jeżeli posiadacie Państwo spółkę na terytorium Niemiec lub planujecie taką spółkę założyć, pamiętajcie o obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego. Obowiązek dotyczy spółek kapitałowych i osobowych.  Zgłoszenia dokonuje się przy użyciu portalu zaufanego.…

Read More Read More

Wracamy

Wracamy

Witam serdecznie. Na wstępie bardzo przepraszamy za przerwę w raportowaniu postów. Przerwa była spowodowana ogromnym wysiłkiem zespołu Goldenstein w niesieniu wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom. Ciężko było wygospodarować czas na przygotowywanie ciekawostek prawnych i podatkowych. Ku naszej radości Państwo o nas nie zapomnieliście, dopytując się o kolejne posty😊 Do rzeczy Wracamy z raportowaniem naszych postów.…

Read More Read More

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Zgodnie z przepisami tarczy 1.0 złożenia zeznania PIT po terminie ale do 31 maja 2020 jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu (brak skutków karnoskarbowych). Jednakże w przepisach tych brak jest uregulowań w zakresie możliwości nie wpłacania odsetek za zwłokę w przypadku złożenia zeznania po terminie. Oznacza to, że podatnik składając zeznanie po terminie powinien wpłacić odsetki za…

Read More Read More

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Najważniejsze regulacje: 1. Zwolnienia z 50% składek ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.  Ponadto w przepisach przejściowych znalazł się przepis dający prawo do umorzenia już zapłaconych składek za marzec. 2. Zmiana wymogu określające, które firmy mają prawo do ulgi w ZUS. Dotychczas o możliwość zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i…

Read More Read More

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości dla szczecińskich przedsiębiorców

Przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu…

Read More Read More

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

 Podatnik osoba fizyczna i osoba prawna)  może odliczyć od dochodu  darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizny podlegają odliczeniu pod warunkiem, że zostały przekazane: 1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;  2) Agencji…

Read More Read More

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwalnia się z ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy ,FGŚP itp.). Zwolnienie dotyczy okresu od 01.03.2020 do 31.05.2020 roku, pod warunkiem, że przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 01.02.2020 roku. „Wniosek RDZ„ o zwolnienie z ZUS należy złożyć w…

Read More Read More

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.  W okresie wstrzymania postępowania egzekucyjnego będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego. Źródło: art. 15zzk – ustawa o zmianie ustawy o COVID-19

Czynny żal – nowa forma

Czynny żal – nowa forma

Dotychczas czynny żal składany w formie elektronicznej nie był skuteczny.  w ramach COVID-19 Ustawodawca zmienił przepisy wskazując, że czynny żal będzie skuteczny gdy zostanie złożony w formie: 1) papierowej; 2)  elektronicznej (z podpisem elektronicznym); 3) ustnie do protokołu. Wyżej wskazana zasada będzie miała zastosowanie również po zakończeniu stanu epidemii. Opracował: Mariusz Nowak  Doradca podatkowy Nr…

Read More Read More

Opłata prolongacyjna – zwolnienia

Opłata prolongacyjna – zwolnienia

W przypadku złożenia wniosku o: − odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,  − odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej  − umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, w tych sytuacjach: Nie będzie pobieranej opłaty prolongacyjnej. Nie będą również naliczane odsetki publicznoprawne.  Co to oznacza? Jeżeli mamy do zapłaty…

Read More Read More