Zawieszenie Postępowań Egzekucyjnych - Goldenstein Szczecin Mariusz Nowak Doradca Podatkowy, Doradztwo Podatkowe, Goldenstein Sp Z O.o., Postępowania Egzekucyjne

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

W okresie wstrzymania postępowania egzekucyjnego będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego.

Źródło: art. 15zzk – ustawa o zmianie ustawy o COVID-19

 

Sending
User Review
0 (0 votes)