fbpx

aktualności

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

 Podatnik osoba fizyczna i osoba prawna)  może odliczyć od dochodu  darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.

Darowizny podlegają odliczeniu pod warunkiem, że zostały przekazane:

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalno-ści statutowej. 

2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Dokumentowanie darowizny zgodnie z ustawą o PIT i CIT.

Opracował:

Mariusz Nowak 

Doradca podatkowy

 nr wpisu 11806

Subskrypcja:

Loading