fbpx

aktualności

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwalnia się z ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy ,FGŚP itp.).

Zwolnienie dotyczy okresu od 01.03.2020 do 31.05.2020 roku, pod warunkiem, że przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 01.02.2020 roku.

„Wniosek RDZ o zwolnienie z ZUS należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020 roku.

Wniosek może być przekazany:

a) drogą elektroniczną PUE ZUS;

b)za pośrednictwem poczty;

c) osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.

Warunkiem zwolnienia jest  złożenie deklaracji do ZUS za okres marzec, kwiecień i maj 2020 w nieprzekraczającym terminie do 30.06.2020 roku. 

UWAGA!

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy które nie uregulowały należności ZUS za grudzień 2019. 

Nie wiemy jak postąpi ZUS, gdy zaległość zostanie uiszczona np. marcu 2020 (przed złożeniem wniosku). 

Wzór wniosku znajduje się na stronie www.zus.pl.

ZUS w formie pisemnej poinformuje Cię o rozpatrzeniu wniosku. 

W przypadku odmowy wyda decyzję administracyjną.

Opracował:

Mariusz Nowak

doradca podatkowy 

Nr wpisu 11806.

Subskrypcja:

Loading