fbpx

aktualności

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Najważniejsze regulacje:

1. Zwolnienia z 50% składek ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. 

Ponadto w przepisach przejściowych znalazł się przepis dający prawo do umorzenia już zapłaconych składek za marzec.

2. Zmiana wymogu określające, które firmy mają prawo do ulgi w ZUS. Dotychczas o możliwość zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj mogły się ubiegać firmy, które prowadziły działalność przed 1 lutego i na 29 lutego zgłaszały do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób. Po zmianach ulgą w składkach zostali objęci także przedsiębiorcy, którzy działalność założyli w lutym czy marcu i na koniec następnego miesiąca zatrudniali do 9 lub od 10 do 49 ubezpieczonych.

3. Świadczenie postojowe – brak limit przychodu dla samozatrudnionych – wypłata świadczenia będą mogły zostać wypłacone aż trzykrotnie.

4.  Skrócono okres obowiązkowego zatrudnienia pracowników objętych wsparciem z powiatowego urzędu pracy tylko do okresu wypłaty tego świadczenia.
5. Z przepisów o pożyczce do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców został wykreślony wymóg utrzymania zatrudnienia przez trzy miesiące. O te pieniądze będą teraz mogły starać się także osoby prowadzące działalność niezatrudniające pracowników.

6. Niezapłacone składki z ZUS korzystające ze zwolnienia nie stanowią przychodu podatkowego
7. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, również w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o mniej niż 20 %.

 

Opracowała Joanna Domańska 

Goldenstein Sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego 

Subskrypcja:

Loading