Goldenstein Sp Z O.o. - Strona 5 Z 5 - Goldenstein Szczecin

Tag: Goldenstein sp z o.o.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dokonaj zgłoszenia i uniknij kar do 1 mln zł

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dokonaj zgłoszenia i uniknij kar do 1 mln zł

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych powstał w celu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Podmioty zobowiązane są w nim ujawnić informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jakie podmioty muszą dokonać zgłoszenia? Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy spółek: • jawnych, • komandytowych, • komandytowo-akcyjnych, • z ograniczoną odpowiedzialnością; • prostych spółek akcyjnych;…

Read More Read More

Błędny opis na fakturze a prawo do odliczenia podatku

Błędny opis na fakturze a prawo do odliczenia podatku

Nawet, jeśli towar na fakturach był określony w sposób nieprawidłowy, to nie pozbawia to podatnika prawa do odliczenia podatku pod warunkiem, że sprzedawca nie dopuścił się oszustwa, a jedynie popełnił błąd formalny. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 grudnia 2018 r. (C491/18). Dotychczas polskie organy podatkowe działając na podstawie art. 88 ust.…

Read More Read More

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Dług, który się przedawnił, nie jest przysporzeniem dłużnika, skoro wierzyciel nie stwierdził, że nie przyjmie spłaty po przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 808/18. Podstawą wskazanego orzeczenia był niespłacony dług w banku, dochodzony przez wierzyciela przed sądem. W toku postępowania sądowego dłużniczka zwróciła uwagę…

Read More Read More