Czynny żal - Nowa Forma - Goldenstein Szczecin Mariusz Nowak Doradca Podatkowy, CIT, Goldenstein Sp Z O.o., PIT, VAT

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Czynny żal – nowa forma

Czynny żal – nowa forma

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Dotychczas czynny żal składany w formie elektronicznej nie był skuteczny. 

w ramach COVID-19 Ustawodawca zmienił przepisy wskazując, że czynny żal będzie skuteczny gdy zostanie złożony w formie:

1) papierowej;

2)  elektronicznej (z podpisem elektronicznym);

3) ustnie do protokołu.

Wyżej wskazana zasada będzie miała zastosowanie również po zakończeniu stanu epidemii.

Opracował: Mariusz Nowak 

Doradca podatkowy Nr wpisu 11806    

Sending
User Review
0 (0 votes)