fbpx

Tag: Joanna Domańska

Szansa dla przegranych

Szansa dla przegranych

Organ podatkowy nie dając możliwości odniesienia się do dowodów włączonych do akt sprawy z postępowań innych podmiotów, nie może ich włączyć do akt kontrolowanego, nie dając mu możliwości odniesienia się do nich. Tak właśnie orzekł Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z 16 października 2019 r. (sygn. akt C-189/18). Z uzasadnienia tego orzeczenia wynika, że prawo…

Read More Read More

Pamiętaj o terminowym przeglądzie technicznym kasy fiskalnej

Pamiętaj o terminowym przeglądzie technicznym kasy fiskalnej

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej powinien być wykonywany co 2 lata. Za brak przeglądu w terminie grozi kara w wysokości 300 zł oraz konieczny jest zwrot ulgi nabytej przy zakupie kasy. Spełnienie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej jest w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania organów podatkowych, które w tym zakresie masowo występują do serwisów o podanie podmiotów,…

Read More Read More

Zwolnienie z podatku CIT od 2021 roku dla mikro i małych firm tzw. model estoński

Zwolnienie z podatku CIT od 2021 roku dla mikro i małych firm tzw. model estoński

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tę regulacje od 2021. W tym modelu podatek nie jest pobierany tak długo, jak długo dochód pozostaje w firmie. Obowiązek odprowadzenia podatku wystąpi dopiero, gdy podatnik zdecyduje się na jego wypłatę, np. w formie dywidendy. Rozwiązanie to ma być skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw, chociaż jego zakres nie jest jeszcze…

Read More Read More

Nota korygująca – narzędzie dla kupującego gdy na fakturze brak MPP

Nota korygująca – narzędzie dla kupującego gdy na fakturze brak MPP

Jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury MPP, mimo takiego obowiązku, to nabywca może poprawić ten błąd, wystawiając notę korygującą. Tak właśnie orzekł dyrektora KIS w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG. Opracowała: Joanna Domańska  Goldenstein Sp. z o.o.

Nadwyżka VAT może się przedawnić

Nadwyżka VAT może się przedawnić

Podatnik, który przez okres dłuższy niż pięć lat przenosił nadwyżkę naliczonego VAT nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe, nie ma prawa do jej zwrotu z uwagi na przedawnienie. Takie wnioski płyną z wyroku NSA w z dnia 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 685/10. Uzasadniając powyższe NSA zwrócił uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE,…

Read More Read More

Ujęcie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług

Ujęcie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług

Podstawowym okresem rozliczeniowym dla ujęcia przez sprzedawcę faktur korygujących zmniejszających (podstawę opodatkowania lub kwotę podatku) jest okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury. Dopiero gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres „wyjściowy” (tj. za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury)  sprzedawca nie uzyskał informacji o  dacie otrzymanie korekty faktury…

Read More Read More

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, import usług wykazany po upływie trzech miesiącach a zasadność pobrania odsetek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, import usług wykazany po upływie trzech miesiącach a zasadność pobrania odsetek

Jeśli podatnik wykazuje WNT lub import usług dopiero po trzech miesiącach, to VAT należny rozlicza w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale podatek naliczony może wykazać dopiero w deklaracji bieżącej. Taka sytuacja powoduje powstanie zaległości podatkowej, od które fiskus pobiera odsetki.  Wątpliwości co do prawa ich żądania stały się podstawą pytania prejudycjalnego…

Read More Read More

Odszkodowanie w środkach trwałych

Odszkodowanie w środkach trwałych

W myśl art. 17 ust. pkt 54a ustawy o CIT, odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy o PIT odszkodowania otrzymane za szkody powstałe w środkach trwałych stanowią przychód podatkowy, korzystający ze zwolnienia w podatku dochodowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, jest: Spożytkowanie otrzymanego odszkodowania na remont środka trwałego, który był przedmiotem szkody lub zakup…

Read More Read More

Rozliczenie bezgotówkowe faktur objętych mechanizmem podzielonej płatności

Rozliczenie bezgotówkowe faktur objętych mechanizmem podzielonej płatności

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT istnieje tylko jedna możliwa forma rozliczenia bezgotówkowego płatności MPP. Wynika ona z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT w związku z art. 498 ustawy kodeks cywilny. Zgodnie ze wskazanymi regulacjami kwotę brutto możemy rozliczyć w formie kompensaty, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, a…

Read More Read More

Należyta staranność przy wypłacie dywidendy zagranicznemu właścicielowi

Należyta staranność przy wypłacie dywidendy zagranicznemu właścicielowi

Podatnicy wypłacający dywidendy zagranicznemu właścicielowi, mają możliwości nie potrącania 19-proc. podatku u źródła, pod warunkiem: zweryfikowania posiadania przez niego udziałów nieprzerwanie przez dwa lata (z pewnymi wyjątkami); pozyskania certyfikatu rezydencji; pozyskania oświadczenia potwierdzającego, że udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia podatkowego dla całości swoich dochodów;  pozyskania oświadczenia, że posiadanie udziałów wynika z prawa własności.  Co istotne weryfikacja…

Read More Read More