fbpx

aktualności

Odszkodowanie w środkach trwałych

W myśl art. 17 ust. pkt 54a ustawy o CIT, odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy o PIT odszkodowania otrzymane za szkody powstałe w środkach trwałych stanowią przychód podatkowy, korzystający ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, jest:

  1. Spożytkowanie otrzymanego odszkodowania na remont środka trwałego, który był przedmiotem szkody lub zakup albo wytworzenie środka trwałego zaliczonego do tego samego rodzaju KŚT co środek trwały, który był przedmiotem szkody.
  2. Wydatkowanie otrzymanych środków z odszkodowania w roku jego otrzymania lub bezpośrednio po nim na cele o których mowa w punkcie 1.

Uwaga:

Z powyższego zwolnienia wyłączone są szkody powstałe w samochodach osobowych.

Otrzymanie odszkodowania z tytułu utraty/uszkodzenia samochodu stanowi przychód do opodatkowania.

Niniejsza transakcja nie jest obojętna w podatku dochodowym:

W przychodach podatkowych ujmujemy wartość otrzymanego odszkodowania np. 100.000 złotych.  

Jeżeli ww. kwotę przeznaczymy na remont pojazdu do kosztów podatkowych zaliczymy wartość  75%. (np. 75.000 złotych).  

Dochód do opodatkowania  25.000 złotych.

Opracowała Joanna Domańska 

Goldenstein sp z o.o. 


Subskrypcja:

Loading