fbpx

aktualności

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, import usług wykazany po upływie trzech miesiącach a zasadność pobrania odsetek

Jeśli podatnik wykazuje WNT lub import usług dopiero po trzech miesiącach, to VAT należny rozlicza w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale podatek naliczony może wykazać dopiero w deklaracji bieżącej.

Taka sytuacja powoduje powstanie zaległości podatkowej, od które fiskus pobiera odsetki. 

Wątpliwości co do prawa ich żądania stały się podstawą pytania prejudycjalnego z dnia 4 listopada 2019 Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 495/19). Na jego podstawie Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy polski fiskus może żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykaże VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu usług dopiero po trzech miesiącach.

Obecnie wydawane wyroki sądowe wskazują, że niniejsze transakcje są neutralne podatkowo. 

Opracowała: Joanna Domańska 

Goldenstein Sp z o.o. 

Subskrypcja:

Loading