Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru, Import Usług Wykazany Po Upływie Trzech Miesiącach A Zasadność Pobrania Odsetek - Goldenstein Szczecin Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru, Import Usług, Joanna Domańska, Obowiązek Podatkowy, WNT

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, import usług wykazany po upływie trzech miesiącach a zasadność pobrania odsetek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, import usług wykazany po upływie trzech miesiącach a zasadność pobrania odsetek

Jeśli podatnik wykazuje WNT lub import usług dopiero po trzech miesiącach, to VAT należny rozlicza w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale podatek naliczony może wykazać dopiero w deklaracji bieżącej.

Taka sytuacja powoduje powstanie zaległości podatkowej, od które fiskus pobiera odsetki. 

Wątpliwości co do prawa ich żądania stały się podstawą pytania prejudycjalnego z dnia 4 listopada 2019 Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 495/19). Na jego podstawie Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy polski fiskus może żądać odsetek, gdy przedsiębiorca z winy dostawcy wykaże VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu usług dopiero po trzech miesiącach.

Obecnie wydawane wyroki sądowe wskazują, że niniejsze transakcje są neutralne podatkowo. 

Opracowała: Joanna Domańska 

Goldenstein Sp z o.o. 

Sending
User Review
5 (1 vote)