fbpx

aktualności

Ujęcie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Podstawowym okresem rozliczeniowym dla ujęcia przez sprzedawcę faktur korygujących zmniejszających (podstawę opodatkowania lub kwotę podatku) jest okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury. Dopiero gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres „wyjściowy” (tj. za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury)  sprzedawca nie uzyskał informacji o  dacie otrzymanie korekty faktury przez nabywcę, podstawowe znaczenie dla okresu ujęcia korekty faktury nabiera data otrzymania potwierdzenia skorygowanej  faktury.

Powyższe skutkuje to tym, że w przypadku, gdy otrzymanie potwierdzenia korekty nastąpi w miesiącu, w którym nabywca otrzyma  korektę faktury, jak również w miesiącu następnym, ale przed terminem złożenia deklaracji za ten okres rozliczeniowy, sprzedawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania (kwoty podatku należnego) w rozliczeniu za ten  miesiąc.

Natomiast w przypadku , gdy potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta korekty faktury sprzedawca otrzyma po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, to będzie miał prawo do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.

Opracowała: 

Joanna Domańska 

Starszy Specjalista Podatkowy 

Goldenstein sp. z o.o.  

Subskrypcja:

Loading