fbpx

aktualności

Szansa dla przegranych

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Organ podatkowy nie dając możliwości odniesienia się do dowodów włączonych do akt sprawy z postępowań innych podmiotów, nie może ich włączyć do akt kontrolowanego, nie dając mu możliwości odniesienia się do nich.

Tak właśnie orzekł Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z 16 października 2019 r. (sygn. akt C-189/18).

Z uzasadnienia tego orzeczenia wynika, że prawo do obrony wymaga, aby podatnik, wobec którego ma zostać wydana decyzja podatkowa, mógł zapoznać się ze wszystkimi dowodami leżącymi u jej podstaw. Jeśli postępowanie podatkowe przebiegało inaczej, to decyzja powinna zostać uchylona. Sentencja tego orzeczenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2019 r. Wraz z jej publikacją zaczął biec:

miesięczny termin na wznowienie postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami podatkowymi, który niestety upłynął już 17 stycznia 2020 roku,
oraz
trzymiesięczny na wznawianie postępowań zakończonych prawomocnymi wyrokami, który upływa 17 marca 2020 roku.

Jeśli zatem podatnik stoi na stanowisku, że zostało naruszone jego prawo do obrony na etapie sądowym, to ma jeszcze możliwość złożenia skargi o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego.

Opracowała: Joanna Domańska 

Goldenstein Sp z o.o.

Subskrypcja:

Loading