fbpx

Tag: Doradztwo podatkowe

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej ZUS

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej ZUS

Za okres od 01.01.2020 roku do upływu 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie pobierana opłata prolongacyjna z tytułu: 1) złożenia wniosku o rozłożenie na raty ZUS; 2)złożenia wniosku o odroczenia płatności ZUS.  Źródło: art. 15 zb ustawy o zmianie ustawy o COVID-19.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.  W okresie wstrzymania postępowania egzekucyjnego będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego. Źródło: art. 15zzk – ustawa o zmianie ustawy o COVID-19

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Kwarantanna a świadczenie chorobowe

Osoby, które przekraczają granicę RP od dnia 15 marca 2020 r., niezależnie od tego co jest przyczyną powrotu, zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wyłączeni spod obowiązku odosobnienia są kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego) traktuje…

Read More Read More

Tarcza antykryzysowa – co będzie zawierał pakiet. Pierwsze konkretne działania dla przedsiębiorstw.

Tarcza antykryzysowa – co będzie zawierał pakiet. Pierwsze konkretne działania dla przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy niecierpliwie oczekują na ogłoszenie specustawy i wskazanie konkretnych dedykowanych dla nich działań. Według zapowiedzi projekt specustawy powinien być znany w tym tygodniu, z dużym prawdopodobieństwem ogłoszony zostanie dzisiaj (20.03.2020 r.). W przypadku pojawienia się nowych informacji będziemy Państwa na bieżąco informować. Na stronie Ministerstwa Finansów od wczoraj można znaleźć proponowane rozwiązania odpowiadające na zapotrzebowania…

Read More Read More

Pakiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020- aktualizacja

Pakiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020- aktualizacja

W dniu 18 marca 2020 r. podczas konferencji prasowej ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego pakiet antykryzysowy (osłonowy): Szacunkowa wartość pakietu 212 mld zł  I. Filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy Cel: w solidarny sposób pracodawca, pracownik i państwa partycypuje w osłonie miejsc pracy – Dla przedsiębiorstw, które odnotują spadek obrotów (stratę) państwo pokryje 40% wynagrodzenia do wynagrodzenia…

Read More Read More

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

W oczekiwaniu na specustawę i wprowadzenie rządowych zmian mających na celu złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa zarówno Krajowa Rada Doradców Podatkowych (https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6334), jak i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (https://skwp.pl/aktualnosc/petycja-stowarzyszenia-ksiegowych-w-polsce-o-odroczenie-terminow-skladania-m-in-wszelkich-deklaracji-i-zeznan-podatkowych/) złożyły prośby o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla…

Read More Read More

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorstw. Projekt zostanie przedstawiony na początku najbliższego tygodnia. Pakiet osłonowy dotyczy udostępnienia instrumentów finansowych dla firm zapewniających poprawę płynności finansowej, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Jednym z priorytetów ma być też ochrona i wsparcie rynku pracy poprzez…

Read More Read More

Łatwiej ukraść spółkę niż kiełbasę w mięsnym

Łatwiej ukraść spółkę niż kiełbasę w mięsnym

Jakiś czas temu w gazecie prawnej ukazał się artykuł o podobnej treści: Źrodło: Gazeta prawna nr 73 (4 975) z 2019-04-12.  Sprawa polega na tym, iż oszuści fałszują w KRS zgromadzenie wspólników, w których odwołują obecny zarząd, powołując nowy (najczęściej obcokrajowca). Sąd po dokonaniu weryfikacji formalnej dokonuje rejestracji w KRS. Od tego dnia w KRS mamy nowego prezesa…

Read More Read More

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Zapłata za transakcję, która powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego na inny niż wskazany w białej liście rachunek bankowy kontrahenta z dniem 1 stycznia 2020 r. skutkuje negatywnymi skutkami w VAT, CIT i PIT.  Ustawodawca przewidział możliwość uwolnienia się od negatywnych skutków dokonania przelewu na rachunek bankowy nieumieszczony na wykazanie, tzw. białej liście.  By…

Read More Read More

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Dług, który się przedawnił, nie jest przysporzeniem dłużnika, skoro wierzyciel nie stwierdził, że nie przyjmie spłaty po przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 808/18. Podstawą wskazanego orzeczenia był niespłacony dług w banku, dochodzony przez wierzyciela przed sądem. W toku postępowania sądowego dłużniczka zwróciła uwagę…

Read More Read More