fbpx

Tag: CIT

Zwolnienie ZUS a podatek dochodowy

Zwolnienie ZUS a podatek dochodowy

Jak wynika z art. 31 zx specustawy przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co ciekawe podobnej regulacji ustawa nie zawiera w zakresie osób prawnych, zatem oznacza to, iż w tym przypadku przychody ze zwolnienia z opłacenia składek, generują obowiązek…

Read More Read More

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

 Podatnik osoba fizyczna i osoba prawna)  może odliczyć od dochodu  darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizny podlegają odliczeniu pod warunkiem, że zostały przekazane: 1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;  2) Agencji…

Read More Read More

Czynny żal – nowa forma

Czynny żal – nowa forma

Dotychczas czynny żal składany w formie elektronicznej nie był skuteczny.  w ramach COVID-19 Ustawodawca zmienił przepisy wskazując, że czynny żal będzie skuteczny gdy zostanie złożony w formie: 1) papierowej; 2)  elektronicznej (z podpisem elektronicznym); 3) ustnie do protokołu. Wyżej wskazana zasada będzie miała zastosowanie również po zakończeniu stanu epidemii. Opracował: Mariusz Nowak  Doradca podatkowy Nr…

Read More Read More

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Od 01.01.2020 roku dłużnicy dla potrzeb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek do zwiększania dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego zobowiązania, gdy od terminu płatności minęło 90 dni. (nie dotyczy podmiotów płacących zaliczki uproszczone).  Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.  Na podstawie Specustawy…

Read More Read More

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT za 2019

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT za 2019

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 27.03.2020 DZ.U. poz. 542 przedłużył termin na złożenie CIT-8 do 31.05.2020 roku. Jednocześnie uległ przedłużeniu termin do zapłaty podatku CIT  do  31.05.2020 roku. Czekamy na kolejne przedłużenia terminów w sprawie PIT i sprawozdań finansowych. Będziemy Państwa na bieżąco informować.    Opracowała Joanna Domańska Goldenstein Sp z o.o.

Wadliwy dowód lub brak faktury nie pozbawia podatnika kosztu w CIT i PIT

Wadliwy dowód lub brak faktury nie pozbawia podatnika kosztu w CIT i PIT

Dla zaliczenia wydatków do kosztów, co do zasady, koniecznym jest udokumentowanie ich za pomocą dowodów księgowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W praktyce jednakże podatek dochodowy nie jest tak formalnym jak VAT, dzięki temu ukształtował się pogląd, iż niewłaściwy (niezgodny z regulacjami tej ustawy) sposób udokumentowania wydatku nie wyłącza…

Read More Read More

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Dłuższy termin na ZAW-NR – planowane zmiany Białej Listy

Zapłata za transakcję, która powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego na inny niż wskazany w białej liście rachunek bankowy kontrahenta z dniem 1 stycznia 2020 r. skutkuje negatywnymi skutkami w VAT, CIT i PIT.  Ustawodawca przewidział możliwość uwolnienia się od negatywnych skutków dokonania przelewu na rachunek bankowy nieumieszczony na wykazanie, tzw. białej liście.  By…

Read More Read More