fbpx

aktualności

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Od 01.01.2020 roku dłużnicy dla potrzeb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek do zwiększania dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego zobowiązania, gdy od terminu płatności minęło 90 dni. (nie dotyczy podmiotów płacących zaliczki uproszczone).

 Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. 

Na podstawie Specustawy zwolnieni z powyższego obowiązku są podatnicy: 

− którzy ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

− uzyskane przez nich w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. 

Żródło:

USTAWA  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Subskrypcja:

Loading