fbpx

Dzień: 2020-04-02

Podatek od nieruchomości- zwolnienia

Podatek od nieruchomości- zwolnienia

Podatnicy, który ponoszą straty związane z COVID-19, mogą wnioskować do organu podatkowego o: 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości za część 2020 roku (ustawa  COVID-19). 2. Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości za IV, V i VI 2020 (ustawa  COVID-19). 3. Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za IV, V, VI 2020 do 30.09.2020 roku (ustawa…

Read More Read More

Zmiana terminu PIT a obowiązek zapłaty odsetek

Zmiana terminu PIT a obowiązek zapłaty odsetek

ustawodawca nie dokonał zmiany terminu złożenia zeznania podatkowego PIT.  Ten termin nadal mija 30.04.2020 roku. Jednakże złożenie zeznania podatkowego PIT w okresie od 01.05.2020 do 31.05.2020  czynem zabronionym i jest traktowane jako czynny żal. Innymi słowy stanowi złożenie zeznania rocznego po terminie, ale bez konsekwencji karnych skarbowych. W nowych przepisach Ustawodawca nie odniósł się do…

Read More Read More

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Od 01.01.2020 roku dłużnicy dla potrzeb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek do zwiększania dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego zobowiązania, gdy od terminu płatności minęło 90 dni. (nie dotyczy podmiotów płacących zaliczki uproszczone).  Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.  Na podstawie Specustawy…

Read More Read More

Odroczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Odroczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z koronawirusem mogą uiścić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za marzec i kwiecień 2020 w terminie  do 1 czerwca 2020 r. odroczenie terminu płatności zaliczek dotyczy:  − stosunku pracy. – świadczeń z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia w ramach działalności wykonywanej osobiście  – z…

Read More Read More

Rozliczenie straty za 2020

Rozliczenie straty za 2020

Podatnicy będą mogli jednorazowo obniżyć stratę z 2020 r. z działalności gospodarczej o dochód uzyskany w 2019 r. z działalności gospodarczej. Obniżenie dokonywane będzie dopiero poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.  Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie:  − poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i  − uzyskanie…

Read More Read More