fbpx

aktualności

Odroczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z koronawirusem mogą uiścić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za marzec i kwiecień 2020 w terminie  do 1 czerwca 2020 r.

odroczenie terminu płatności zaliczek dotyczy: 

− stosunku pracy.

– świadczeń z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia w ramach działalności wykonywanej osobiście 

– z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, dla których płatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów. 

Goldenstein Sp. z o.o.

Subskrypcja:

Loading