Podatek Od Nieruchomości- Zwolnienia - Goldenstein Szczecin Podatek Od Nieruchomości, Goldenstein Sp Z O.o., Goldenstein Szczecin, Mariusz Nowak Doradca Podatkowy

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Podatek od nieruchomości- zwolnienia

Podatek od nieruchomości- zwolnienia

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Podatnicy, który ponoszą straty związane z COVID-19, mogą wnioskować do organu podatkowego o:

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości za część 2020 roku (ustawa  COVID-19).

2. Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości za IV, V i VI 2020 (ustawa  COVID-19).

3. Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za IV, V, VI 2020 do 30.09.2020 roku (ustawa  COVID-19).

4. Umorzenie podatku od nieruchomości (ordynacja podatkowa).

Na podstawie Ustawy COVID-19 rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały  zwolnienia z podatku lub zmiany terminu płatności podatku. 

Decydentem w tych sprawach będzie Rada gminy, ale ma aprobatę Ustawodawcy. 

Opracował: 

Mariusz Nowak 

Doradca podatkowy 

Nr wpisu 11806

Goldenstein sp. z o.o.

 
Sending
User Review
5 (1 vote)