Rozliczenie Straty Za 2020 - Goldenstein Szczecin Rozliczenie Straty Za 2019, Goldenstein Sp Z O.o., Goldenstein Szczecin, Mariusz Nowak Doradca Podatkowy

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Rozliczenie straty za 2020

Rozliczenie straty za 2020

Podatnicy będą mogli jednorazowo obniżyć stratę z 2020 r. z działalności gospodarczej o dochód uzyskany w 2019 r. z działalności gospodarczej. Obniżenie dokonywane będzie dopiero poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. 

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: 

− poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i 

− uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r. z tej działalności 

Przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku wg skali, liniowo oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

Opracował: 

Goldenstein. sp z o.o.


Sending
User Review
0 (0 votes)