fbpx

aktualności

Rozliczenie straty za 2020

Podatnicy będą mogli jednorazowo obniżyć stratę z 2020 r. z działalności gospodarczej o dochód uzyskany w 2019 r. z działalności gospodarczej. Obniżenie dokonywane będzie dopiero poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. 

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: 

− poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i 

− uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r. z tej działalności 

Przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku wg skali, liniowo oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

Opracował: 

Goldenstein. sp z o.o.


Subskrypcja:

Loading