fbpx

Rok: 2020

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r o stratę z powodu epidemii COVID-19 za 2020

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r o stratę z powodu epidemii COVID-19 za 2020

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:   ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł,…

Read More Read More

Zmiany w podatkach dochodowych opublikowane

Zmiany w podatkach dochodowych opublikowane

W poniedziałek 30 listopada w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany w podatkach dochodowych. Wprowadzono nimi zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, tzw. estoński CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Oznaczanie w JPK transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności

Oznaczanie w JPK transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności

Od października 2020 w nowym JPK należy stosować oznaczenie MPP, w przypadku, gdy transakcja była objęta obowiązkową podzieloną płatnością. Obowiązek oznaczania dotyczy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy.  Niedopuszczalne jest stosowanie oznaczenia MPP, w przypadku faktur nieobjętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.  Pytanie: Czy zgodne z ustawą o VAT  jest oznaczenie faktur sformułowaniem „mechanizm podzielonej płatności” gdy ich…

Read More Read More

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wywołała niemałe poruszenie kierując do prokuratury 60 zawiadomień o nieuprawnionym świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Kolejne 400 zawiadomień jest w przygotowaniu. Jakie czynności może wykonywać jedynie doradca podatkowy? Poza określonymi wyjątkami, jedynie doradcy podatkowi oraz spółki doradztwa podatkowego mogą m.in. udzielać porad i wyjaśnień oraz sporządzać opinie w sprawach podatkowych i celnych oraz z…

Read More Read More

Osobiście w urzędzie skarbowym-tylko po wcześniejszym elektronicznym umówieniu wizyty

Osobiście w urzędzie skarbowym-tylko po wcześniejszym elektronicznym umówieniu wizyty

Od 16 listopada br. podatnicy wybierający się osobiście do organu podatkowego – muszą wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie Wizyta.podatki.gov.pl. i zarezerwować termin spotkania. W rezerwacji należy wybrać województwo, a następnie wskazać właściwy urząd skarbowy, temat sprawy do załatwienia oraz dogodny dzień i godzinę, a także podać swoje dane kontaktowe. Opracowała: Joanna Domańska Specjalista podatkowy…

Read More Read More

Kradzież towarów handlowych a prawo do odliczania VAT

Kradzież towarów handlowych a prawo do odliczania VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH potwierdził, że podatnik któremu skradziono towar handlowy nie musi korygować rozliczeń podatkowych pod warunkiem, że firma miała prawo do odliczenia VAT od skradzionych towarów Opracowała: Joanna Domańska -specjalista podatków Goldenstein 

Podatek od umorzonej części subwencji PFR

Podatek od umorzonej części subwencji PFR

Dyrektor KIS w interpretacji o sygn. 0115-KDIT3.4011. 434.2020.3.AWOO wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów – wskazał – że o ile sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest obojętny podatkowo, o tyle jej umorzenie stanowić będzie dla wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu Opracowała: Joanna Domańska specjalista podatkowy Goldenstein

Proces legislacyjny w zakresie zmian CIT i PIT (spółki komandytowe)

Proces legislacyjny w zakresie zmian CIT i PIT (spółki komandytowe)

Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych  i inne zmiany ww zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały przyjęte przez Sejm.   29 października projekt ustawy wpłynął do Senatu.  Aby zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2021 r., powinny zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada włącznie.  Senat ma więc miesiąc na przyjęcie, wprowadzenie poprawek…

Read More Read More

Prawo do odliczenia VAT z faktur przed rejestracją 

Prawo do odliczenia VAT z faktur przed rejestracją 

Dyrektora KIS w interpretacji sygn. 0114-KDIP1-3.4012.517.2020.1.KP uznał, że można odliczyć VAT wystawionych jeszcze przed rejestracją w urzędzie skarbowym. Interpretacja co prawda dotyczyła usług najmu. Jednak można uznać, że może mieć zastosowanie również do innych rodzajów działalności. Joanna Domańska  Goldenstein sp z o.o.