fbpx

Rok: 2020

Termin składania zeznań podatkowych (PIT) za 2019

Termin składania zeznań podatkowych (PIT) za 2019

Pierwszy dzień na złożenie wszystkich zeznań podatkowych PIT (w roku 2020 za rok 2019) przypada w dniu 15 lutego 2020 roku. Jeżeli zeznanie podatkowe  zostanie złożone wcześniej, to urząd skarbowy i tak uzna, że PIT wpłynął do niego 15 lutego.   Uwaga: Nie dotyczy karty podatkowej. (PIT-16A)  Opracowała: Joanna Domańska  Starszy specjalista podatkowy  Goldenstein 

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że sfinansowanie przez pracodawcę kosztów dojazdu oraz noclegów oddelegowanemu pracownikowi za granicę nie podlega opodatkowaniu. Sąd orzekając działał w oparciu  o Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.07. 2014 roku. (sygn. akt K 7/13). Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. wyrok Sądu stojąc na stanowisku, że  jeżeli pracownik dobrowolnie zgodził…

Read More Read More

Paragon do 450 brutto

Paragon do 450 brutto

Jeżeli otrzymamy paragon z NIP do wartości 450 złotych brutto, stanowi on fakturę uproszczoną w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym na podstawie paragonu z NIP odliczymy VAT.  Jeżeli w tym przypadku zażądamy wystawienia faktury możemy jej nie otrzymać. Takie dyspozycje są wydawane osobom ewidencjonującą sprzedaż na kasie. Pozostaje problem wykazania faktury uproszczonej…

Read More Read More

Zaliczka a split payment

Zaliczka a split payment

Jeżeli otrzymamy fakturę zaliczkową dotyczącą  towarów lub usług objętych mechanizmem podzielonej płatności, mamy obowiązek zapłacić za fakturę przy użyciu komunikatu przelewu. W pozycji nr. faktury wpisujemy sformułowanie „zaliczka”.  Uwaga mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania gdy wartość faktury zaliczkowej nie przekroczy 15.000 brutto, niezależnie od wartości transakcji.  Mariusz Nowak Doradca podatkowy