fbpx

Rok: 2020

Warunki zwolnienia w przypadku, gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają limitu 2.000.000 zł

Warunki zwolnienia w przypadku, gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają limitu 2.000.000 zł

Dla skorzystania ze zwolnienia z pobrania podatku u źródła w przypadku wypłat nieprzekraczających 2 mln zł, niezbędnym jest:– aktualny certyfikat rezydencji, -oświadczeniem odbiorcy, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W tym przypadku nie jest konieczna weryfikacja rzeczywistego właściciela (kto jest odbiorcą…

Read More Read More

Pusta faktura w orzeczeniach NSA

Pusta faktura w orzeczeniach NSA

Gdy podatnik kwestionuje podpisanie wystawionych faktur urząd skarbowy nie może posługiwać się jedynie zeznaniami kontrahentów. W przypadku ręcznie wystawionych faktur urząd powinien skorzystać także z ekspertyzy grafologa. Takie wnioski płyną z wyroków NSA – sygn. akt I FSK 1729/17 oraz wyrok I FSK 2055/17.

Tarcza 5.0

Tarcza 5.0

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie najpóźniej 30 listopada 2020 r. Deklaracje rozliczeniowe należy złożyć do 31 października 2020.

Dowody – tylko na etapie kontroli

Dowody – tylko na etapie kontroli

Projekt nowelizacji (datowany na 5 października) ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw, w tym m.in. ordynacji podatkowe zawiera propozycje m.in. wprowadzenia tzw. prekluzji dowodowej (nowy art. 187a ordynacji podatkowej). Miałaby ona polegać na tym, że podatnik będzie musiał, już na etapie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, podać wszystkie fakty i dowody, jakie posiada.…

Read More Read More

Uproszczenia VAT-projekt rządu

Uproszczenia VAT-projekt rządu

-brak obowiązku potwierdzenia faktury korygującej, by zmniejszyć podstawę opodatkowania;– stawka 0 proc. do pobranej zaliczki, jeżeli exportowany towar opuści Polskę w ciągu sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym dostawca otrzymał zapłatę;-z 10 zł do 20 zł zwiększy się limit prezentów o małej wartości.

Anulowanie niezasadnie wystawionych faktur

Anulowanie niezasadnie wystawionych faktur

W interpretacji indywidualnej z 22 września 2020 r nr 0114-KDIP1-3.4012.394.2020.1.ISK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż sprzedawca ma prawo do anulowania pomyłkowo wystawionej faktury i usunięcia jej z rejestrów i deklaracji VAT nawet po wysyłce tego dokumentu. Warunkiem jest jednak, żeby kontrahent zwrócił mu oryginał bez zaksięgowywania go.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Kwestia instrumentalnego wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia była przedmiotem wielu dyskusji.  Jako przełomowe i niezmiernie korzystne dla podatników należy uznać stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyrokach z dnia 30 lipca 2020 r. (I FSK 128/20 i I FSK 42/20) potwierdził, że sąd administracyjny jest uprawniony…

Read More Read More

Spółki komandytowe od maja 2021 opodatkowane CIT

Spółki komandytowe od maja 2021 opodatkowane CIT

Spółki komandytowe będą mogły wybrać, czy staną się podatnikami CIT z początkiem 2021 r., czy od maja 2021 . Takie poprawki wprowadziła na ubiegłotygodniowym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych. Chodzi o projekt nowelizacji ustaw o PIT, o CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. pytanie:…

Read More Read More