fbpx

aktualności

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Kwestia instrumentalnego wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia była przedmiotem wielu dyskusji. 

Jako przełomowe i niezmiernie korzystne dla podatników należy uznać stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyrokach z dnia 30 lipca 2020 r. (I FSK 128/20 i I FSK 42/20) potwierdził, że sąd administracyjny jest uprawniony do zbadania, czy w danej sprawie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karno-skarbowego.

Jakie działania praktykują organy podatkowe?

Powszechną praktyką organów podatkowych jest wszczynanie wobec podatników postępowań karno-skarbowych (nierzadko przed samym upływem biegu terminu przedawnienia), celem jedynie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Następnie, nie podejmują żadnych działań we wszczętym postępowaniu karnym, a podatnika informują wyłącznie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia jego zobowiązania.

Co oznacza dla podatników stanowisko NSA?

Zdaniem NSA organy podatkowe nie mają uprawnień do swobodnego i w istocie niczym nieograniczonego wszczynania postępowań karnych, jedynie w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dodatkowo, jak podkreślono – sąd administracyjny powinien przeciwdziałać nadużyciu prawa, szczególnie w sytuacji, kiedy nadużycia dopuszcza się organ władzy.

W świetle powyższego, możliwa jest sytuacja, że pomimo formalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego i poprawnego zawiadomienia o tym fakcie podatnika nie wywoła to skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

 

Organ podatkowy wszczął wobec Państwa postępowanie karne skarbowe i w Państwa opinii dokonał tego jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia?

Serdecznie zapraszam do kontaktu! Zespół kancelarii dokona wnikliwej analizy Państwa sytuacji oraz przedstawi możliwe rozwiązania.

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading