Zawieszenie Biegu Terminu Przedawnienia Zobowiązania Podatkowego A Kks - Goldenstein Szczecin Przedawnienie

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Kwestia instrumentalnego wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia była przedmiotem wielu dyskusji. 

Jako przełomowe i niezmiernie korzystne dla podatników należy uznać stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyrokach z dnia 30 lipca 2020 r. (I FSK 128/20 i I FSK 42/20) potwierdził, że sąd administracyjny jest uprawniony do zbadania, czy w danej sprawie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karno-skarbowego.

Jakie działania praktykują organy podatkowe?

Powszechną praktyką organów podatkowych jest wszczynanie wobec podatników postępowań karno-skarbowych (nierzadko przed samym upływem biegu terminu przedawnienia), celem jedynie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Następnie, nie podejmują żadnych działań we wszczętym postępowaniu karnym, a podatnika informują wyłącznie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia jego zobowiązania.

Co oznacza dla podatników stanowisko NSA?

Zdaniem NSA organy podatkowe nie mają uprawnień do swobodnego i w istocie niczym nieograniczonego wszczynania postępowań karnych, jedynie w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dodatkowo, jak podkreślono – sąd administracyjny powinien przeciwdziałać nadużyciu prawa, szczególnie w sytuacji, kiedy nadużycia dopuszcza się organ władzy.

W świetle powyższego, możliwa jest sytuacja, że pomimo formalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego i poprawnego zawiadomienia o tym fakcie podatnika nie wywoła to skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

 

Organ podatkowy wszczął wobec Państwa postępowanie karne skarbowe i w Państwa opinii dokonał tego jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia?

Serdecznie zapraszam do kontaktu! Zespół kancelarii dokona wnikliwej analizy Państwa sytuacji oraz przedstawi możliwe rozwiązania.

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Sending
User Review
0 (0 votes)