Obniżenie Dochodu Uzyskanego W 2019 R O Stratę Z Powodu Epidemii COVID-19 Za 2020 - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r o stratę z powodu epidemii COVID-19 za 2020

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r o stratę z powodu epidemii COVID-19 za 2020

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

  ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sending
User Review
5 (1 vote)