fbpx

Tag: PIT

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Zgodnie z przepisami tarczy 1.0 złożenia zeznania PIT po terminie ale do 31 maja 2020 jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu (brak skutków karnoskarbowych). Jednakże w przepisach tych brak jest uregulowań w zakresie możliwości nie wpłacania odsetek za zwłokę w przypadku złożenia zeznania po terminie. Oznacza to, że podatnik składając zeznanie po terminie powinien wpłacić odsetki za…

Read More Read More

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

 Podatnik osoba fizyczna i osoba prawna)  może odliczyć od dochodu  darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizny podlegają odliczeniu pod warunkiem, że zostały przekazane: 1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;  2) Agencji…

Read More Read More

Czynny żal – nowa forma

Czynny żal – nowa forma

Dotychczas czynny żal składany w formie elektronicznej nie był skuteczny.  w ramach COVID-19 Ustawodawca zmienił przepisy wskazując, że czynny żal będzie skuteczny gdy zostanie złożony w formie: 1) papierowej; 2)  elektronicznej (z podpisem elektronicznym); 3) ustnie do protokołu. Wyżej wskazana zasada będzie miała zastosowanie również po zakończeniu stanu epidemii. Opracował: Mariusz Nowak  Doradca podatkowy Nr…

Read More Read More

Zmiana terminu PIT a obowiązek zapłaty odsetek

Zmiana terminu PIT a obowiązek zapłaty odsetek

ustawodawca nie dokonał zmiany terminu złożenia zeznania podatkowego PIT.  Ten termin nadal mija 30.04.2020 roku. Jednakże złożenie zeznania podatkowego PIT w okresie od 01.05.2020 do 31.05.2020  czynem zabronionym i jest traktowane jako czynny żal. Innymi słowy stanowi złożenie zeznania rocznego po terminie, ale bez konsekwencji karnych skarbowych. W nowych przepisach Ustawodawca nie odniósł się do…

Read More Read More

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT i PIT dla dłużników

Od 01.01.2020 roku dłużnicy dla potrzeb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek do zwiększania dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość nieuregulowanego zobowiązania, gdy od terminu płatności minęło 90 dni. (nie dotyczy podmiotów płacących zaliczki uproszczone).  Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.  Na podstawie Specustawy…

Read More Read More

Wadliwy dowód lub brak faktury nie pozbawia podatnika kosztu w CIT i PIT

Wadliwy dowód lub brak faktury nie pozbawia podatnika kosztu w CIT i PIT

Dla zaliczenia wydatków do kosztów, co do zasady, koniecznym jest udokumentowanie ich za pomocą dowodów księgowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W praktyce jednakże podatek dochodowy nie jest tak formalnym jak VAT, dzięki temu ukształtował się pogląd, iż niewłaściwy (niezgodny z regulacjami tej ustawy) sposób udokumentowania wydatku nie wyłącza…

Read More Read More

Termin składania zeznań podatkowych (PIT) za 2019

Termin składania zeznań podatkowych (PIT) za 2019

Pierwszy dzień na złożenie wszystkich zeznań podatkowych PIT (w roku 2020 za rok 2019) przypada w dniu 15 lutego 2020 roku. Jeżeli zeznanie podatkowe  zostanie złożone wcześniej, to urząd skarbowy i tak uzna, że PIT wpłynął do niego 15 lutego.   Uwaga: Nie dotyczy karty podatkowej. (PIT-16A)  Opracowała: Joanna Domańska  Starszy specjalista podatkowy  Goldenstein