fbpx

Tag: Mariusz Nowak

Nowa matryca VAT od 1.07.2020

Nowa matryca VAT od 1.07.2020

Do 30 czerwca 2020 bedą stosowane dotychczasowe przepisy VAT w tym zakresie. Oznacza to, że do celów opodatkowania VAT będzie stosowana jak dotychczas Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008. Opracowała: Joanna Domańska  Goldenstein sp. z o.o.

Problemy przedsiębiorców z powodu pandemii – możliwe ulgi i odroczenia

Problemy przedsiębiorców z powodu pandemii – możliwe ulgi i odroczenia

Przedsiębiorcy odczuwający skutki kryzysu związanego z rozpowszechnianiem koronawirusa mogą skorzystać z dostępnych środków, prawnie dozwolonych, pozwalających na zmniejszenie negatywnych skutków odczuwalnych dla jednostki. Odroczenie terminu składek ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcom, którzy z powodu koronawirusa mają problem z zapłatą składek umożliwił skorzystanie z uproszczonej formy pomocy polegającej na odroczeniu o 3 miesiące terminu płatności składek…

Read More Read More

Pakiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020- aktualizacja

Pakiet antykryzysowy z dnia 18.03.2020- aktualizacja

W dniu 18 marca 2020 r. podczas konferencji prasowej ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego pakiet antykryzysowy (osłonowy): Szacunkowa wartość pakietu 212 mld zł  I. Filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy Cel: w solidarny sposób pracodawca, pracownik i państwa partycypuje w osłonie miejsc pracy – Dla przedsiębiorstw, które odnotują spadek obrotów (stratę) państwo pokryje 40% wynagrodzenia do wynagrodzenia…

Read More Read More

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorstw. Projekt zostanie przedstawiony na początku najbliższego tygodnia. Pakiet osłonowy dotyczy udostępnienia instrumentów finansowych dla firm zapewniających poprawę płynności finansowej, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Jednym z priorytetów ma być też ochrona i wsparcie rynku pracy poprzez…

Read More Read More

Ulga na złe długi w podatku dochodowym już w rozliczeniu za styczeń 2020

Ulga na złe długi w podatku dochodowym już w rozliczeniu za styczeń 2020

Od 01.01.2020 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostały przepisy dotyczące  ulgę na złe długi. Ulga unormowana jest w następujących przepisach podatkowych:   – art. 18f oraz art. 25 ustawy o CIT: – art. 26i ustawy o PIT).  Charakter ulgi  dla Wierzyciela ma charakter fakultatywny. dla Dłużnika ma charakter obligatoryjny. Kiedy dokonuje się korekt: gdy…

Read More Read More

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

Dług, który się przedawnił, nie jest przysporzeniem dłużnika, skoro wierzyciel nie stwierdził, że nie przyjmie spłaty po przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 808/18. Podstawą wskazanego orzeczenia był niespłacony dług w banku, dochodzony przez wierzyciela przed sądem. W toku postępowania sądowego dłużniczka zwróciła uwagę…

Read More Read More

Faktury uproszczone-dylematy księgowych

Faktury uproszczone-dylematy księgowych

Nadal trwa problem z odliczaniem VAT od paragonów z NIP do 450 złotych brutto. Według Ministerstwa Finansów paragon z NIP do wartości 450 złotych brutto stanowi fakturę uproszczoną i nie podlega wymianie na fakturę. Czy paragon z NIP spełnia wszystkie niezbędne elementy faktury?  I tu jest wątpliwość. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 2…

Read More Read More

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Rejestracja dla celów VAT nie jest już kwestią złożenia w organie podatkowym formularza VAT-R. Fiskus coraz ostrożniej dokonuje rejestracji podatników VAT. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”. W praktyce weryfikacja oznacza analizę złożonego VAT-R, weryfikację…

Read More Read More

Biała lista a podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce do VAT

Biała lista a podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce do VAT

Dnia 20.12.2019 roku Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie Białej Listy. W objaśnieniach wyjaśnił, że Podatnicy dokonujący płatności za faktury dokumentujące czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę (czyli transakcje z podmiotami zagranicznymi), nie będą obowiązani do badania czy rachunek, na który dokonywana jest płatność…

Read More Read More

Planowane zmiany WDT od kwietnia 2020

Planowane zmiany WDT od kwietnia 2020

Ustawodawca z dniem 01.04.2020 planuje wprowadzić w życie kolejne zmiany w zakresie VAT. Dotyczą one między innymi:  Opodatkowania transakcji łańcuchowych. Wprowadzenie procedury Call of Stock (zastępujące procedurę magazynu konsygnacyjnego). Nowych wymogów do zastosowania stawki 0% w WDT.   Na podstawie nowego art. 42 ustawy o VAT prawo do zastosowania stawki zero w WDT może zostać zakwestionowane:…

Read More Read More