Główne Powody Odmowy Rejestracji I Wykreślenia Podatnika VAT- Skutki Biała Lista - Goldenstein Szczecin Mariusz Nowak, Biała Lista, Biała Lista Podatników, Rejestracja VAT, Wyrejestrowanie Z VAT

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Rejestracja dla celów VAT nie jest już kwestią złożenia w organie podatkowym formularza VAT-R. Fiskus coraz ostrożniej dokonuje rejestracji podatników VAT.

Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”.

W praktyce weryfikacja oznacza analizę złożonego VAT-R, weryfikację prawa do lokalu, a także oględziny w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Działania te dążą do zmniejszenia ilości podmiotów, które dokonują formalnej rejestracji dla potrzeb podatkowych  VAT.

Najczęstszą z przyczyn odmowy rejestracji jest brak kontaktu z podatnikiem lub wskazanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Zdarzają się sytuacje, gdy organy podatkowe wciąż nie dostrzegają zmieniających się realiów prowadzenia działalności gospodarczej i kwestionują prawo do rejestracji podatnika, który działa w terenie lub pracuje bezpośrednio u klienta. 

Wykreślenie z rejestru VAT

Organ podatkowy może dokonać wykreślenia podatnika VAT bez zawiadomienia o tym fakcie. Możliwość taką posiada wobec podatników, którzy nie istnieją lub których dane w zgłoszeniach rejestracyjnych okażą się niezgodne z prawdą. Wykreśleni mogą być również podatnicy, gdzie mimo podjętych prób, brak było możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Podatnicy składający deklaracje „zerowe” lub nie składający deklaracji również muszą zwracać bacznie uwagę na okres, w którym nie świadczą usług lub sprzedaży towarów. 

Wystawcy pustych faktur, tj. niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych również podlegają wykreśleniu z urzędu.

UWAGA

Podmiot wyrejestrowany z rejestru VAT będzie widniał na białej liście przez okres pięciu lat. Wobec czego może to dyskredytować go na rynku, nawet gdy zostanie ponownie przywrócony.

Patrycja Mikuła
doradca podatkowy

Sending
User Review
5 (2 votes)