fbpx

Kategoria: Wsparcie w zakresie tarczy antykryzysowej COVID-19

Wracamy

Wracamy

Witam serdecznie. Na wstępie bardzo przepraszamy za przerwę w raportowaniu postów. Przerwa była spowodowana ogromnym wysiłkiem zespołu Goldenstein w niesieniu wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom. Ciężko było wygospodarować czas na przygotowywanie ciekawostek prawnych i podatkowych. Ku naszej radości Państwo o nas nie zapomnieliście, dopytując się o kolejne posty😊 Do rzeczy Wracamy z raportowaniem naszych postów.…

Read More Read More

Zwolnienia z ZUS -tarcza 3

Zwolnienia z ZUS -tarcza 3

Tarcza 3.0 rozszerza krąg podmiotów zwolnionych z należności do ZUS. Na podstawie jej zapisów zwolnienie z opłacania składek (za kwiecień i maj) będą mogły ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł). Warunkiem jest…

Read More Read More

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Złożenie PIT po 30 kwietnia ale w terminie do 31 maja 2020

Zgodnie z przepisami tarczy 1.0 złożenia zeznania PIT po terminie ale do 31 maja 2020 jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu (brak skutków karnoskarbowych). Jednakże w przepisach tych brak jest uregulowań w zakresie możliwości nie wpłacania odsetek za zwłokę w przypadku złożenia zeznania po terminie. Oznacza to, że podatnik składając zeznanie po terminie powinien wpłacić odsetki za…

Read More Read More

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Tarcza antykryzysowa 2.0 obowiązuje już od 18.04.2020.

Najważniejsze regulacje: 1. Zwolnienia z 50% składek ZUS dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.  Ponadto w przepisach przejściowych znalazł się przepis dający prawo do umorzenia już zapłaconych składek za marzec. 2. Zmiana wymogu określające, które firmy mają prawo do ulgi w ZUS. Dotychczas o możliwość zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i…

Read More Read More

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

Odliczenie darowizn związanych z COVID-19

 Podatnik osoba fizyczna i osoba prawna)  może odliczyć od dochodu  darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Darowizny podlegają odliczeniu pod warunkiem, że zostały przekazane: 1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;  2) Agencji…

Read More Read More

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych zwalnia się z ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy ,FGŚP itp.). Zwolnienie dotyczy okresu od 01.03.2020 do 31.05.2020 roku, pod warunkiem, że przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 01.02.2020 roku. „Wniosek RDZ„ o zwolnienie z ZUS należy złożyć w…

Read More Read More

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.  W okresie wstrzymania postępowania egzekucyjnego będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego. Źródło: art. 15zzk – ustawa o zmianie ustawy o COVID-19

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

Jeżeli Państwo potrzebujecie pomocy w sprawie tarczy antykryzysowej proszę o kontakt emaliowy: m.nowak@goldenstein.com.pl Pomoc może dotyczyć (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, sprawy pracownicze, ZUS, leasingi, kredyty i inne).Szczegółowo analizujemy treść ustawy, by Państwu pomóc- pracując zdalnie. Odpowiedzi będą miały charakter indywidualny dostosowany do sytuacji ekonomicznej firmy. Ratujmy nasze firmy. m.nowak@goldenstein.com.pl