fbpx

Tag: Biała lista

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Główne powody odmowy rejestracji i wykreślenia podatnika VAT- skutki Biała Lista

Rejestracja dla celów VAT nie jest już kwestią złożenia w organie podatkowym formularza VAT-R. Fiskus coraz ostrożniej dokonuje rejestracji podatników VAT. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”. W praktyce weryfikacja oznacza analizę złożonego VAT-R, weryfikację…

Read More Read More

Płatność kartami płatniczymi oraz przy użyciu Paypal, PayU i DotPay- poza Białą listą

Płatność kartami płatniczymi oraz przy użyciu Paypal, PayU i DotPay- poza Białą listą

Uregulowanie płatności kartami płatniczymi lub przez usługi PayPal  nie stanowi płatności dokonanej przelewem. Tym samym, skoro nie jest to przelew, dokonanie płatności kartą lub pay-by-linkiem nie mieści się w zakresie regulacji wskazanej wyżej normy prawnej. Zatem zapłata w ten sposób na rachunek inny niż na Białej Liście, nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji w CIT, PIT i…

Read More Read More

Biała lista a podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce do VAT

Biała lista a podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce do VAT

Dnia 20.12.2019 roku Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie Białej Listy. W objaśnieniach wyjaśnił, że Podatnicy dokonujący płatności za faktury dokumentujące czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę (czyli transakcje z podmiotami zagranicznymi), nie będą obowiązani do badania czy rachunek, na który dokonywana jest płatność…

Read More Read More

Nie wszystkie rachunki podlegają ujawnieniu na białej liście

Nie wszystkie rachunki podlegają ujawnieniu na białej liście

Na białej liście nie podlegają publikacji wszystkie rachunki.  Nie podlegają ujawnieniu rachunki inne niż rozliczeniowe.  Przykładem rachunku niepodlegającego ujawnieniu na białej liście są tzw. rachunki wirtualne. Potwierdzeniem tego rozumowania jest interpretacja Dyrektora KIS z 15.01.2020 r., 0111-KDIB1-3.4010.459.2019.1.BM, w której wskazano, że  „płatności dokonywane za pośrednictwem systemów płatności, takich jak PayPal, PayU, następują na podstawie wyciągu…

Read More Read More

Projekt zmian przepisów- biała lista

Projekt zmian przepisów- biała lista

Trwają pracę nad zmianą przepisów o białej liście, które mają ułatwić nam Podatnikom rozliczenia podatkowe. Po pierwsze zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, ma chronić nie tylko w zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT ale również w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Czyli zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności na rachunek inny niż  na białej liście będzie stanowił…

Read More Read More