fbpx

aktualności

Projekt zmian przepisów- biała lista

Trwają pracę nad zmianą przepisów o białej liście, które mają ułatwić nam Podatnikom rozliczenia podatkowe.

Po pierwsze zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, ma chronić nie tylko w zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT ale również w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Czyli zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności na rachunek inny niż  na białej liście będzie stanowił koszty uzyskania przychodów.

Kolejna zmiana dotyczy zawiadomienia ZAW_NR- termin ma być wydłużony z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Kolejna bardzo ważna zmiana, dotyczy urzędu skarbowego do którego należy wysłać zawiadomienie.

Zgodnie z projektem ustawy  ZAW-NR będziemy wysyłali do naszego urzędu skarbowego a nie jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Zmiany mają wejść w życie w kwietniu 2020, część z nich będzie obowiązywać z datą wsteczną czyli od stycznia 2020.

Refleksja: Czy napewno wprowadzenie tych przepisów z dniem 01.01.2020 roku było przemyślane skoro wkrótce zostaną one zmodyfikowane?

Opracował:

Mariusz Nowak

doradca podatkowy

Goldenstein sp. z o.o.

Subskrypcja:

Loading