fbpx

aktualności

Nie wszystkie rachunki podlegają ujawnieniu na białej liście

Na białej liście nie podlegają publikacji wszystkie rachunki. 

Nie podlegają ujawnieniu rachunki inne niż rozliczeniowe. 

Przykładem rachunku niepodlegającego ujawnieniu na białej liście są tzw. rachunki wirtualne. Potwierdzeniem tego rozumowania jest interpretacja Dyrektora KIS z 15.01.2020 r., 0111-KDIB1-3.4010.459.2019.1.BM, w której wskazano, że  „płatności dokonywane za pośrednictwem systemów płatności, takich jak PayPal, PayU, następują na podstawie wyciągu bankowego, w związku z czym nie są realizowane bez pośrednictwa rachunku płatniczego.” 

Płatności takimi instrumentami nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem„,  tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu podatników VAT.

Tym samym – skoro nie jest to przelew, ale zlecenie płatnicze  – to zapłacenie na rachunek wirtualny nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych tzn. (utratą kosztów uzyskania przychodu i solidarnej odpowiedzialności VAT).

Opracowała:

Joanna Domańska

Goldenstein Sp. z o.o. 

Subskrypcja:

Loading