fbpx

Tag: zmiany VAT od kwietnia 2020

Uproszczenia VAT-projekt rządu

Uproszczenia VAT-projekt rządu

-brak obowiązku potwierdzenia faktury korygującej, by zmniejszyć podstawę opodatkowania;– stawka 0 proc. do pobranej zaliczki, jeżeli exportowany towar opuści Polskę w ciągu sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym dostawca otrzymał zapłatę;-z 10 zł do 20 zł zwiększy się limit prezentów o małej wartości.

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Wsparcie przedsiębiorców w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorstw. Projekt zostanie przedstawiony na początku najbliższego tygodnia. Pakiet osłonowy dotyczy udostępnienia instrumentów finansowych dla firm zapewniających poprawę płynności finansowej, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Jednym z priorytetów ma być też ochrona i wsparcie rynku pracy poprzez…

Read More Read More

WIS – czyli jak urząd potwierdzi stawkę VAT dla towarów i usług

WIS – czyli jak urząd potwierdzi stawkę VAT dla towarów i usług

Podatnicy wprawdzie od listopada 2019 r. mogą występować z wnioskami o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, zwanej dalej WIS, jednak wiążąca dla organów podatkowych będzie ona od 1 kwietnia 2020 r. Celem wprowadzenia WIS jest zagwarantowanie funkcji ochronnej podatnikom w zakresie uzyskania wiążącej prawnie decyzji identyfikującej stawkę VAT na dany towar lub usługę. Decyzja WIS wydawana…

Read More Read More