fbpx

Kategoria: Wiadomość

Upadłość konsumencka członków zarządu

Upadłość konsumencka członków zarządu

W sytuacji, gdy osoba zasiadająca w zarządzie spółki została obciążona odpowiedzialnością za długi spółki, których nie jest w stanie spłacić, gdy wierzyciele prowadzą egzekucję zobowiązań spółki z majątku członka zarządu, sytuacja wydaje się beznadziejna. Sposobem na uwolnienie się od tych długów może być upadłość konsumencka. Jest to rozwiązanie, które może pomoc uporać się z tymi…

Read More Read More

Rozliczanie różnic kursowych w modelu estońskim

Rozliczanie różnic kursowych w modelu estońskim

Niezależnie obrotów, czy obowiązku badania sprawozdania finansowego –  firmy rozliczające się w modelu estońskim rozliczają bilansowe różnice kursowe, takie jest obecnie stanowisko organów podatkowych.  Brak możliwości rozliczania różnic kursowych metodą podatkową. 

Podatek odroczony w modelu Estońskim

Podatek odroczony w modelu Estońskim

W przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), nie będą występowały tytuły dotyczące przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. W związku z tym nie będą tworzone rezerwy i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna

Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna

Ministerstwo Finansów w dniu 30.03.2023 r. opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie ulgi termomodernizacyjnej. Link do objaśnień https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-30-marca-2023-r-dot-formy-wsparcia-przedsiewziecia-termomodernizacyjnego-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych

Rejestracja grup VAT od 01.01.2023 roku

Rejestracja grup VAT od 01.01.2023 roku

Od stycznia 2023 roku istnieje możliwość rejestracji conajmniej dwóch podmiotów gospodarczych jako jednego podatnika VAT (Grupa VAT).  Jak dotychczas tylko niewielka liczba podmiotów gospodarczych wybrała tą formę (jest ich niespełna 30). Grupę zawiązać może zarówno osoba fizyczna z osobą prawną, jak i np. dwie osoby prawne czy spółki nieposiadające osobowości prawnej (przy spełnieniu ustawowych warunków).…

Read More Read More

Termin rozliczenia składki zdrowotnej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 (odpłatne zbycie środka trwałego)

Termin rozliczenia składki zdrowotnej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 (odpłatne zbycie środka trwałego)

Termin rozliczenia składki zdrowotnej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 mija dnia 22.05.2023 roku na druku (ZUS DRA lub ZUS RCA). Odpłatne zbycie środka trwałego w ww. okresie W przypadku zbycia środka trwałego, przychód nie podlega oskładkowaniu do wartości początkowej tego środka trwałego (niezależnie od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych). czyli (przykład): Zakup maszyny w 2015 za…

Read More Read More

Procedura CIT Estoński

Procedura CIT Estoński

Dzień dobry,  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów podmioty gospodarcze powinny posiadać procedurę wewnętrzną w zakresie rozliczania podatku w modelu estońskim.  W zawiązku z tym, Goldenstein przygotuje Państwu procedurę w zakresie rozliczania podatków w tym zakresie. Procedura swoim zakresem będzie obejmowała (na przykładach) Czynności podlegające opodatkowaniu, w tym: a) wypłata dywidendy; b)  ukryte zyski;  c) wydatki…

Read More Read More

Wydatki na alkohol-CIT estoński

Wydatki na alkohol-CIT estoński

Wydatek na alkohol przekazany kontrahentowi stanowi koszt reprezentacyjny, ma on związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tak Dyrektor KIS w interpretacji 0111-KDIB1-2.4010.447.2022.1.DPInaczej jest z wydatkami ponoszonymi na alkohol zużywany podczas spotkań biznesowych. W tym zakresie organ stwierdził, że konsumpcja alkoholu nie sprzyja na budowanie warunków do współpracy, stąd też taki wydatek należy uznać jako niezwiązany z…

Read More Read More

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o zatorach płatniczych „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.…

Read More Read More