Wiadomość - Goldenstein Szczecin

Kategoria: Wiadomość

Szkolenie Zmiany VAT, CIT i PIT w 2020/2021 z uwzględnieniem podatku u źródła oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

Szkolenie Zmiany VAT, CIT i PIT w 2020/2021 z uwzględnieniem podatku u źródła oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

Witam serdecznie Zapraszam Państwa na kompleksowe szkolenie online w zakresie: Zmiany VAT, CIT i PIT w 2020/2021 z uwzględnieniem podatku u źródła oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych  Szkolenie ma charakter elastyczny, w zależności od kierunków wyznaczonych przez uczestników. Szkolenia ma praktyczny charakter na przykładach Uwaga:  Po szkoleniu uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem szkolenia. Termin szkolenia:…

Read More Read More

Dotacje bezzwrotne

Dotacje bezzwrotne

Witam Państwa serdecznie     Uprzejmie informuję, że od dnia 15 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, w tym pomoc bezzwrotna.  Kancelaria podatkowa Goldenstein współpracuje z adwokat Pauliną Żuraw, która zapewnia pełne wsparcie w pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania.     Z uwagi na skomplikowane i wciąż zmieniające się kryteria przyznawania dotacji, warto skorzystać z…

Read More Read More

Rozliczanie faktur korygujących od 2021 r.

Rozliczanie faktur korygujących od 2021 r.

Problematyczne w obliczu nowych przepisów w szczególności jest dokumentowanie korekt in minus. Zgodnie z nowymi przepisami, obok faktury korygującej musi powstać dodatkowa dokumentacja, która musi składać się z dwóch elementów: ustalającego warunki korekty oraz potwierdzającego spełnienie tych warunków. Takie rozwiązanie powoduje szereg wątpliwości i pytań.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania estońskim CIT

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania estońskim CIT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 stycznia 2021 r. wybór opodatkowania estońskim CIT-em należy dokonać w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, składając:– ZAW-RD – o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz– OSW-RD – o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem…

Read More Read More

Interaktywne szkolenie w zakresie modeli podatkowych: CIT Estoński i spółka komandytowa

Interaktywne szkolenie w zakresie modeli podatkowych: CIT Estoński i spółka komandytowa

Zapraszam Państwa na  kompleksowe interaktywne szkolenie online w zakresie nowych modeli podatkowych: CIT- model estoński Spółka komandytowa- rozliczania spółki i jej wspólników Szkolenia swoim zakresem obejmuje: Ustawę CIT Ustawę PIT Ustawę o rachunkowości Kodeks spółek handlowych Korzyści: Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu. Jasny i przejrzysty przekaz informacji -na przykładach Prowadzący:…

Read More Read More

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

Kolejną istotną zmianą związaną z nowelizacją ustaw podatkowych jest wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej.  Kogo dotyczą przewidziany obowiązek? – podmiotów, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro; – podmiotów działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (niezależnie od wysokości przychodów grupy); – spółek nieruchomościowych, w…

Read More Read More

Po zmianie przepisów Komplementariusz bez podwójnego opodatkowania

Po zmianie przepisów Komplementariusz bez podwójnego opodatkowania

Obecna konstrukcja prawa podatkowego dla przedsiębiorców osób fizycznych będących udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych jest następująca:  Jeżeli za zobowiązania spółki  ponosi on odpowiedzialność całym swoim majątkiem – zapłaci jednostopniowy podatek z działalności gospodarczej (np. spółka cywilna, spółka jawna osób fizycznych).  Jeżeli za zobowiązania nie będzie ponosił odpowiedzialności całym majątkiem wówczas będzie miało zastosowanie podwójne opodatkowanie.…

Read More Read More

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Ekwiwalent pieniężny dla pracownika zwolniony z podatku PIT

Wielu pracowników w obecnym czasie wykonuje pracę zdalną, zużywając prywatny sprzęt, media itd. Czy w przypadku, gdy pracodawca przyzna pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu zużycia prywatnego sprzętu-  podlega on zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Generalnie tak, niniejsze wynika z art. 21 ust.1 pkt 13) zgodnie z którym zwalnia się z opodatkowania ekwiwalenty pieniężne…

Read More Read More

Rok 2021 bez opłaty targowej

Rok 2021 bez opłaty targowej

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w roku 2021 nie będzie pobierana opłata targowa.