fbpx

Kategoria: Wiadomość

JPK-VAT a KSef

JPK-VAT a KSef

Przypomnijmy, że już od lipca 2024 r. wystawianie e-faktur w KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Zgodnie z opublikowanym projektem podatnicy zobowiązani do korzystania z KSeF będą musieli podawać w jednolitych plikach kontrolnych numer indentyfikacyjny faktury nadanej w tym systemie, a także oznaczenia: – „OFF”, gdy faktura zostanie wystawiona w czasie awarii KSeF lub gdy…

Read More Read More

Faktury korekty w KSef

Faktury korekty w KSef

Faktura korygująca będzie musiała zawierać numer KSeF faktury, którą koryguje. Obecnie korekty faktur wymagają uzgodnienia z kontrahentem. Po wprowadzeniu KSeF nie będzie trzeba już dopełniać żadnych formalności, żeby wystawić i uwzględnić korektę w rejestrach VAT. Uwaga! bez nadania numeru KSef fakturze pierwotnej nie będzie możliwości wystawienia faktury korygującej. (np gdy wystawimy fakturę pierwotną w czasie…

Read More Read More

Unikatowy numer KSef faktury

Unikatowy numer KSef faktury

Każdej fakturze ustrukturyzowanej zostanie nadany numer KSef. Unikalny numer KSeF faktury będzie składał się z aż 32 znaków i będzie również widoczny w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). KseF ma zlikwidować konieczność przesyłania plików JPK_FA do urzędów skarbowych. 

Upadłość konsumencka członków zarządu

Upadłość konsumencka członków zarządu

W sytuacji, gdy osoba zasiadająca w zarządzie spółki została obciążona odpowiedzialnością za długi spółki, których nie jest w stanie spłacić, gdy wierzyciele prowadzą egzekucję zobowiązań spółki z majątku członka zarządu, sytuacja wydaje się beznadziejna. Sposobem na uwolnienie się od tych długów może być upadłość konsumencka. Jest to rozwiązanie, które może pomoc uporać się z tymi…

Read More Read More

Rozliczanie różnic kursowych w modelu estońskim

Rozliczanie różnic kursowych w modelu estońskim

Niezależnie obrotów, czy obowiązku badania sprawozdania finansowego –  firmy rozliczające się w modelu estońskim rozliczają bilansowe różnice kursowe, takie jest obecnie stanowisko organów podatkowych.  Brak możliwości rozliczania różnic kursowych metodą podatkową. 

Podatek odroczony w modelu Estońskim

Podatek odroczony w modelu Estońskim

W przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), nie będą występowały tytuły dotyczące przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. W związku z tym nie będą tworzone rezerwy i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna

Objaśnienia podatkowe ulga termomodernizacyjna

Ministerstwo Finansów w dniu 30.03.2023 r. opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie ulgi termomodernizacyjnej. Link do objaśnień https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-30-marca-2023-r-dot-formy-wsparcia-przedsiewziecia-termomodernizacyjnego-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych