fbpx

Kategoria: Wiadomość

Prezes zarządu – zarządzanie a doradzanie

Prezes zarządu – zarządzanie a doradzanie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odmowie wydania interpretacji indywidualnej (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.442. 2022.2.MM) z 1 września 2022 r. uznał, iż umowa, w której zarząd zobowiązuje się świadczyć na rzecz spółki „usługi doradztwa związanego z zarządzaniem” w ramach odrębnie prowadzonej działalności gospodarczej, może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Uzasadnieniem tego rozumowania jest to, iż prezes zarządu spółki i…

Read More Read More

Wymogi prowadzenia ksiąg w Modelu Estońskim

Wymogi prowadzenia ksiąg w Modelu Estońskim

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany do rzetelnego i niewadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób, który zapewni prawidłowe określenie wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.  Informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych mają również w sposób rzetelny zaprezentować transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku nie…

Read More Read More

Brak obowiązku poboru podatku od zaliczkowych wypłat z zysku dla komplementariuszy przez spółkę komandytową

Brak obowiązku poboru podatku od zaliczkowych wypłat z zysku dla komplementariuszy przez spółkę komandytową

Wyrokiem ze skargi podatnika, reprezentowanego przez Goldenstein Sp. z o.o. – sygn. akt I SA/Sz 115/22 z dnia 11 maja 2022 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że spółka komandytowa dokonując zaliczkowej wypłaty zysku komplementariuszowi, nie jest obowiązana do pobierania zaliczek na podatek.

Opodatkowanie CIT pożyczek w Modelu Estońskim

Opodatkowanie CIT pożyczek w Modelu Estońskim

Spółka, która wybrała tzw. estoński CIT, musi zapłacić podatek od udzielonej wspólnikowi pożyczki, nawet jeżeli pieniądze zostaną zwrócone jej już po kilku dniach. Dodatkowo, eksperci zwracają uwagę na kłopot ze zdefiniowaniem pojęcia pożyczki dla celów zastosowania przepisów o ukrytych zyskach. 

Spółka Komandytowa a CIT 9%

Spółka Komandytowa a CIT 9%

Ustalając, czy spółka komandytowa jest w 2022 r. małym podatnikiem, należy wziąć pod uwagę jej przychody z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli spółka stała się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., to jej rok podatkowy trwał od tego dnia do 31 grudnia 2021 r. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS o nr 0111-KDIB2-1.4010.74.2022.3.MKU.  Opracowała: Joanna…

Read More Read More

Brak możliwości wyboru ryczałtu podatkowego

Brak możliwości wyboru ryczałtu podatkowego

Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT1.4011.172. 2022.1.JC stwierdził, że ryczałtu ewidencjonowanego nie można płacić od dzierżawy znaków towarowych, są to bowiem przychody z praw majątkowych. Oznacza to, że są opodatkowane według skali podatkowej. We wcześniejszych interpretacjach dyrektor KIS zgadzał się na ryczałt, ale wówczas wprost wynikało z nich, że znak towarowy jest dzierżawiony w ramach…

Read More Read More

Zapłacony podatek u źródła kosztem podatkowym

Zapłacony podatek u źródła kosztem podatkowym

Jeżeli płatnik na podstawie umowy cywilno-prawnej jest zobowiązany zapłacić podatek u źródła z własnych środków pieniężnych może go zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.  Niezbędne jest, by taki wydatek spełniał ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów z art. 15 updop. Oznacza to, że zapłacony podatek u źródła jest kosztem podatkowym tylko wtedy, gdy został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów…

Read More Read More

Samotni rodzice dostaną tylko pół ulgi

Samotni rodzice dostaną tylko pół ulgi

Po kolejnej nowelizacji Nowego Ładu ustawodawca przywraca możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jednakże tylko w 50%, co to oznacza?  Kwota wolna od podatku rozliczających się wspólnie małżonków wynosi 60.000 złotych, dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi: 45.000 PLN (rodzic 30.000, dziecko 15.000) czyżby kolejny błąd ustawodawcy czy celowe działanie…

Read More Read More