Wiadomość - Goldenstein Szczecin

Kategoria: Wiadomość

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a kks

Kwestia instrumentalnego wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia była przedmiotem wielu dyskusji.  Jako przełomowe i niezmiernie korzystne dla podatników należy uznać stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyrokach z dnia 30 lipca 2020 r. (I FSK 128/20 i I FSK 42/20) potwierdził, że sąd administracyjny jest uprawniony…

Read More Read More

Spółki komandytowe od maja 2021 opodatkowane CIT

Spółki komandytowe od maja 2021 opodatkowane CIT

Spółki komandytowe będą mogły wybrać, czy staną się podatnikami CIT z początkiem 2021 r., czy od maja 2021 . Takie poprawki wprowadziła na ubiegłotygodniowym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych. Chodzi o projekt nowelizacji ustaw o PIT, o CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. pytanie:…

Read More Read More

Oznaczenie TP- JPK_VAT powiązania ze stosunku pracy

Oznaczenie TP- JPK_VAT powiązania ze stosunku pracy

Od 01.10.2020 nastąpiły istotne zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK. Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K. Od wspomnianej daty pojawił się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur sprzedażowych. Wśród zmian, które…

Read More Read More

ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH – sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH – sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Kolejną istotną zmianą związaną z nowelizacją ustaw podatkowych jest wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej.   Kogo dotyczą przewidziany obowiązek? – podmiotów, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro; – podmiotów działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (niezależnie od wysokości przychodów grupy); – spółek nieruchomościowych,…

Read More Read More

Ryczałt ewidencjonowany – zmiany 2021

Ryczałt ewidencjonowany – zmiany 2021

Zgodnie z przygotowanym przez rząd projektu zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2021 r.:-limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wzrośnie z 250 000 euro do 2 000 000 euro. -zwiększona zostanie liczba podatników, którzy będą mogli korzystać z opodatkowania ryczałtem; chodzi m.in. o podmioty wykonujące zawód adwokata, notariusza, radcy prawnego, architekta,…

Read More Read More

KOLEJNE ZMIANY PROJEKTU USTAW MODEL ESTOŃSKI CIT 0%

KOLEJNE ZMIANY PROJEKTU USTAW MODEL ESTOŃSKI CIT 0%

Witam serdecznie.  Obecnie trwają intensywne  pracę nad wprowadzeniem do polskiego ustawodawstwa modelu estońskiego dot.  spółek kapitałowych (Spółki z o.o. i akcyjnej).  Początkowo projekt miał dotyczyć społek kapitałowych, których wartość sprzedaży wraz z VAT nie przekroczył 50 mln rocznie. Obecnie ustawodawca ten limit podwyższa do 100 mln rocznie. W niewielkim stopniu zostały obniżone rownież stawki podatkowe. …

Read More Read More

Czy przy refakturowaniu należy stosować GTU?

Czy przy refakturowaniu należy stosować GTU?

W JPK_VAT od 01.10.2020 roku niektóre towary i usługi, w tym  wrażliwe będą oznaczane GTU (Grupa Towarowo- Usługowe). Od 01-do 10 oznaczenie dotyczy towarów, natomiast 11-13 dotyczy usług.  UWAGA! Oznaczenie GTU dotyczy również refaktur.

WYKORZYSTANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH A PIT

WYKORZYSTANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH A PIT

W dniu 11 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy „PIT” wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi w związku…

Read More Read More