fbpx

Kategoria: Wiadomość

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Ustawa o zatorach płatniczych w gospodarce

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o zatorach płatniczych „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca.…

Read More Read More

Kilometrówka-zmiany od 17 stycznia 2023 r.

Kilometrówka-zmiany od 17 stycznia 2023 r.

Stawka za 1km przebiegu pojazdu od 17 stycznia 2023 będzie wynosić:1) dla samochodu osobowego:a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,2) dla motocykla – 0,69 zł,3) dla motoroweru – 0,42 zł.

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy zamiast jednego płatnika będą mogli wskazać do trzechpłatników, którzy mają stosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeden płatnik – kwota wolna od podatku 300 złotych miesięcznie Dwóch płatników – kwota wolna od podatku 150 złotych miesięcznie (u każdego z płatników) Trzech płatników – kwota wolna od podatku 100 złotych miesięcznie (u…

Read More Read More

Najem prywatny w 2023

Najem prywatny w 2023

Każdy najem, który nie jest związany z działalnością gospodarczą będzie miał możliwość opodatkowania tylko w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 1 stycznia 2023 roku, gdyż rok 2022 to ostatni rok, kiedy jest jeszcze możliwość utrzymania zasad ogólnych.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

Regulacje o ukrytej dywidendzie wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0, na podstawie których podatnik miał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu tzw. „ukrytą dywidendę”, czyli koszty poniesione przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, zostały…

Read More Read More

Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2023

Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2023

Tylko do końca 2022 roku można jeszcze dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. W przyszłym roku będzie to już niedopuszczalne, bowiem z początkiem 2023 roku Polski Ład wprowadza całkowity zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych – także tych…

Read More Read More