fbpx

Tag: VAT

Czynny żal – nowa forma

Czynny żal – nowa forma

Dotychczas czynny żal składany w formie elektronicznej nie był skuteczny.  w ramach COVID-19 Ustawodawca zmienił przepisy wskazując, że czynny żal będzie skuteczny gdy zostanie złożony w formie: 1) papierowej; 2)  elektronicznej (z podpisem elektronicznym); 3) ustnie do protokołu. Wyżej wskazana zasada będzie miała zastosowanie również po zakończeniu stanu epidemii. Opracował: Mariusz Nowak  Doradca podatkowy Nr…

Read More Read More

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Termin składania nowych JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców nowych został przesunięty na 1 lipca 2020 r.  Nie zmieniono terminów dla pozostałych podmiotów, czyli składają nwoy JPK_VAT począwszy od 1.07.2020 roku  Opracował: Mariusz Nowak Doradca podatkowy  Nr Wpisu 11806

Nowa matryca VAT od 1.07.2020

Nowa matryca VAT od 1.07.2020

Do 30 czerwca 2020 bedą stosowane dotychczasowe przepisy VAT w tym zakresie. Oznacza to, że do celów opodatkowania VAT będzie stosowana jak dotychczas Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008. Opracowała: Joanna Domańska  Goldenstein sp. z o.o.

Nadwyżka VAT może się przedawnić

Nadwyżka VAT może się przedawnić

Podatnik, który przez okres dłuższy niż pięć lat przenosił nadwyżkę naliczonego VAT nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe, nie ma prawa do jej zwrotu z uwagi na przedawnienie. Takie wnioski płyną z wyroku NSA w z dnia 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 685/10. Uzasadniając powyższe NSA zwrócił uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE,…

Read More Read More