fbpx

Tag: Świadczenie pracy

Kilka słów o świadczeniu pracy w trakcie COVID-19 (koronawirus)

Kilka słów o świadczeniu pracy w trakcie COVID-19 (koronawirus)

Kodeks pracy stanowi, że pracownik może odmówić świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy praca ta miałaby odbywać się w warunkach sprzecznych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzających bezpośrednie tj. realne zagrożenie dla zdrowia lub życia W sytuacji  kiedy możliwe jest stwierdzenie, że zarażenie COVID-19 przez pracownika w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jest realne, pracownik ma prawo odmówić  ich wykonania: Art.…

Read More Read More