fbpx

Tag: Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe – czas na podpisanie przez Zarząd upływa 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie finansowe – czas na podpisanie przez Zarząd upływa 31 marca 2020 r.

To już kolejny rok, gdy podmioty zobligowane są do sporządzenia sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W myśl art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia…

Read More Read More