fbpx

Tag: Postępowania egzekucyjne

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.  W okresie wstrzymania postępowania egzekucyjnego będą mogły być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego. Źródło: art. 15zzk – ustawa o zmianie ustawy o COVID-19