fbpx

Tag: Oddelegowania pracownika

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Opodatkowanie oddelegowania pracownika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że sfinansowanie przez pracodawcę kosztów dojazdu oraz noclegów oddelegowanemu pracownikowi za granicę nie podlega opodatkowaniu. Sąd orzekając działał w oparciu  o Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.07. 2014 roku. (sygn. akt K 7/13). Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. wyrok Sądu stojąc na stanowisku, że  jeżeli pracownik dobrowolnie zgodził…

Read More Read More