fbpx

Tag: Korekta deklaracji VAT in minus

Ujęcie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług

Ujęcie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług

Podstawowym okresem rozliczeniowym dla ujęcia przez sprzedawcę faktur korygujących zmniejszających (podstawę opodatkowania lub kwotę podatku) jest okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury. Dopiero gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres „wyjściowy” (tj. za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury)  sprzedawca nie uzyskał informacji o  dacie otrzymanie korekty faktury…

Read More Read More