fbpx

Dzień: 2022-01-04

Ulga dla średnio zarabiających

Ulga dla średnio zarabiających

Ulgi dla klasy średniej nie stosujemy w przypadku zasiłków finansowanych z funduszu chorobowego lub wypadkowego.  Zasiłki traktowane są jako przychody z innych źródeł, niezależnie od tego kto jest płatnikiem zasiłków.Dotyczy to zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, w tym także świadczeń wypłacanych z funduszu wypadkowego. Nie dotyczy zaś wynagrodzenia chorobowego, które jest wypłacane ze środków pracodawcy.  Jeśli w miesiącu, w którym pracownik osiągnie przychód ze stosunku pracy wystąpi…

Read More Read More