fbpx

aktualności

Ulga dla średnio zarabiających

Ulgi dla klasy średniej nie stosujemy w przypadku zasiłków finansowanych z funduszu chorobowego lub wypadkowego. 

Zasiłki traktowane są jako przychody z innych źródeł, niezależnie od tego kto jest płatnikiem zasiłków.
Dotyczy to zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, w tym także świadczeń wypłacanych z funduszu wypadkowego. Nie dotyczy zaś wynagrodzenia chorobowego, które jest wypłacane ze środków pracodawcy. 

Jeśli w miesiącu, w którym pracownik osiągnie przychód ze stosunku pracy wystąpi niezdolność do pracy, a pracownikowi będzie wypłacany zasiłek chorobowy to do wynagrodzenia za pracę wykonaną zostanie zastosowana ulga dla klasy średniej, zaś do wartości naliczonego zasiłku już nie. 


Opracowała: Agnieszka Winnicka – Kierownik działu kadr i Płac – Goldenstein. 

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Subskrypcja:

Loading