fbpx

Tag: Nadwyżka VAT

Nadwyżka VAT może się przedawnić

Nadwyżka VAT może się przedawnić

Podatnik, który przez okres dłuższy niż pięć lat przenosił nadwyżkę naliczonego VAT nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe, nie ma prawa do jej zwrotu z uwagi na przedawnienie. Takie wnioski płyną z wyroku NSA w z dnia 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 685/10. Uzasadniając powyższe NSA zwrócił uwagę na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE,…

Read More Read More