fbpx

Dzień: 2022-05-20

Nakładanie MANDATÓW po zmianie przepisów

Nakładanie MANDATÓW po zmianie przepisów

Niewydanie paragonu będzie skutkowało mandatami nakładanymi przez inspektorów handlowych oraz strażników gminnych. Podobnie w przypadku paserstwa towarów akcyzowych, które nie są oznaczone banderolą. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja kodeksu karnego skarbowego i niektórych innych ustaw, który jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. 

Świadczenie usług przez udziałowców w modelu estońskim

Świadczenie usług przez udziałowców w modelu estońskim

  Dotychczas podatnicy mieli wątpliwość, czy świadczone usługi przez udziałowców mogą być zaliczone do kategorii ukrytych zysków.    Dyrektor KIS w interpretacji o nr 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM stwierdził, że kwoty, które są wypłacone udziałowcom, akcjonariuszom i innym podmiotom powiązanym za usługi wyświadczone na podstawie umowy o współpracy nie stanowią dochodu z tytułu ukrytych zysków. W efekcie spółka…

Read More Read More