fbpx

aktualności

ZUS pomoże w trudnej sytuacji

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek i zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych, w którym przedsiębiorca oświadczy, jaki wpływ miał koronawirus na nieuregulowanie należności.

„Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób może to być trudny czas. Cały czas zastanawiamy się w jaki jeszcze sposób pomóc osobom prowadzącym małe firmy” – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Wniosek będzie można złożyć przez PUE, wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać na adres e-mail doradcy ds. ulg i umorzeń w konkretnym oddziale ZUS.

Odroczenie terminu płatności będzie dotyczyło wyłącznie składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć będzie również składek, których termin płatności już upłynął) i zawartych już układów ratalnych oraz umów o odroczenie z terminami płatności od marca do maja 2020 r. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układu ratalnego może liczyć, że zostanie wstrzymane postępowania przedegzekucyjne, egzekucyjne i stosowanie sankcji.

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, trzeba zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia wpłaty włącznie.

Każdy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradców ZUS ds. ulg i umorzeń. Rolą doradców będzie pomoc przy kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosku, przedstawienie najdogodniejszych form uregulowania zobowiązań biorąc pod uwagę indywidualną sytuację klienta i jego możliwości finansowe.

Kontakt do doradców ds. ulg i umorzeń w placówkach ZUS w województwie zachodniopomorskim:

Koszalin tel.: (94) 348 57 21,

Szczecin tel.: (91) 459 60 80,

Stargard tel.: (91) 579 25 03.

Źródło: komunikat prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie

Subskrypcja:

Loading