Zryczałtowany Przychód Za Używanie Samochodu (250 Zł, 400 Zł) - Jednak Z Paliwem - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Zryczałtowany przychód za używanie samochodu (250 zł, 400 zł) – jednak z paliwem

Zryczałtowany przychód za używanie samochodu (250 zł, 400 zł) – jednak z paliwem

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Od dłuższego czasu na takim stanowisku stoją sądy. Ostatnio z poglądem tym zgodził się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2019 r., nr S-ILPB1/4511-1-349/15/19-S/TW. Nastąpiło to co prawa po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem WSA w Poznaniu z 11 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 1766/15) oraz wyrokiem NSA z 27 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2430/16), w której ostatecznie przyznał, iż wysokość ryczałtu ustalona w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty paliwa i inne koszty eksploatacyjne.
Wcześniej takie same wnioski przedstawiono m.in. w wyroku NSA z 10 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1185/16).

Opracowała: Joanna Domańska 

Goldenstein Sp. z o.o.


Sending
User Review
0 (0 votes)