Zawiadomienie O Wyborze Opodatkowania Estońskim CIT - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania estońskim CIT

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania estońskim CIT


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 stycznia 2021 r. wybór opodatkowania estońskim CIT-em należy dokonać w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, składając:
– ZAW-RD – o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
– OSW-RD – o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym.

Sending
User Review
0 (0 votes)