fbpx

aktualności

Wymogi prowadzenia ksiąg w Modelu Estońskim

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany do rzetelnego i niewadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób, który zapewni prawidłowe określenie wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. 

Informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych mają również w sposób rzetelny zaprezentować transakcje z podmiotami powiązanymi.

W przypadku nie spełnienia tych warunków, może nastąpić utrata do opodatkowania w tej formie. 

 

Subskrypcja:

Loading