Ulga Na Złe Długi W VAT Możliwa W Okresie Uprawdopodobnienia Nieściągalności Bez Względu Na Status Dłużnika - Goldenstein Szczecin

Goldenstein Spółka z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin tel. +48507123807

Ulga na złe długi w VAT możliwa w okresie uprawdopodobnienia nieściągalności bez względu na status dłużnika

Ulga na złe długi w VAT możliwa w okresie uprawdopodobnienia nieściągalności bez względu na status dłużnika

Przepisy art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, warunkują skorzystanie przez polskiego podatnika VAT z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług statusem wierzyciela, ale nade wszystko dłużnika. Chodzi przy tym nie tylko o to, że dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT nabywając świadczenie i przeddzień złożenia przez wierzyciela deklaracji, w której uwzględnia korektę ale również o to by nie był w trakcie postępowania szczególnego związanego z jego trudną sytuacją finansową.

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w polskiej sprawie C-335/19 dotyczącej kryteriów ulgi na złe długi w VAT uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne ze wspólnotowymi regulacjami.

W efekcie podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi bez względu na status dłużnika, w okresie, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności.

Goldenstein Szczecin Kancelaria Podatkowa
Sending
User Review
0 (0 votes)