fbpx

aktualności

Termin rozliczenia składki zdrowotnej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 (odpłatne zbycie środka trwałego)

Termin rozliczenia składki zdrowotnej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 mija dnia 22.05.2023 roku na druku (ZUS DRA lub ZUS RCA).

Odpłatne zbycie środka trwałego w ww. okresie

W przypadku zbycia środka trwałego, przychód nie podlega oskładkowaniu do wartości początkowej tego środka trwałego (niezależnie od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych).

czyli (przykład):

Zakup maszyny w 2015 za 100.000 złotych netto

Dokonana amortyzacja w okresie 2015-2022 (100.000PLN)

Odpłatne zbycie w 2022 za kwotę 50.000 PLN

PIT podstawa opodatkowania 50.000

Składka zdrowotna podstawa opodatkowania 0,00 PLN

Subskrypcja:

Loading